İÇ KONTROL STANDARTLAR
1.KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 
 
KOS 1- ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
1.1- Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2- Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3- Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
1.4- İdari Düzenlemeler
1.4.1- Kütüphane Kuralları
1.4.2- Bağış Politikası
 
KOS 2- MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
2.1- Misyon Vizyon
2.1.1- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Özgörev ve Ülküsü
2.1.2- KDDB Özgörev ve Ülküsü
2.2- Organizasyon Şeması
2.2.1-KDDB Organizazsyon Yapısı
2.2.2- Personel Listesi
2.3- Görev Dağılım Çizelgesi
2.5- Görev Yetki ve Sorumluluk Formları
2.5.1– Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Görev ve Sorumlulukları
2.5.2- Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları
2.5.3- Kütüphane Personeli Görev Yetki ve Sorumlulukları
2.6- Hassas Görevler Broşürü ve Hassas Görevler Listesi
2.6.1- Hassas Görevler
2.6.2- Hassas Görevler Broşürü
2.7- Hizmet Envanteri ve Standartları
2.7.1- Hizmet Standartları
2.7.2- Hizmet Envanteri
 
KOS 3- PERSONELIN YETERLILIGI VE PERFORMANSI
3.6- İdari Personel Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları
 
KOS 4- YETKI DEVRI
4.1- İmza Yetkileri Yönergesi
4.2- Standart Yetki Devri Formu
4.3- Standart İmza Devri Formu
 
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS 5  : PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1- Stratejik Plan
5.2- Performans Programı
5.3- Birim Performans Hedefleri
5.4- İş Planları
 
RDS 6- RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.1- Risklere Yönelik Çalışmalar
 
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS 7- KONTROL STRATEJILERI VE YÖNTEMLERI
7.1- Kontrol Faaliyetleri Prosedürü
 
KFS 8- PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ  
8.1- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
8.2- İş Süreçleri
8.3- Süreç Akışları
8.3- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı İş Süreci
8.3.1- İdari Hizmetler Şubesi Süreç Akışları
8.3.2- Teknik Hizmetler Şubesi Süreç Akışları
8.3.3- Okuyucu Hizmetleri Şubesi Süreç Akışları
8.4- Formlar
8.4.1- Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İsteme Formu
8.4.2- Kitap İstek Formu
 
KFS 9- GÖREVLER AYRILIGI
9.1- Süreç Sorumluları Formu
9.1.1- İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
9.1.2- Teknik Himetler Şube Müdürlüğü
9.1.3- Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü
 
KFS 10- HİYERARŞİK KONTROLLER
10.1- Hiyerarşik Kontroller
 
KFS 11- FALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
11.1- İkiz Görevlendirme Listesi
11.2- İkiz Görevlendirme Formu
 
KFS 12- BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
12.1- Kullanım Klavuzları
12.2.1- YORDAM Otomasyon Sistemi Kullanım Klavuzu
12.2.2- Online Katalog Tarama  Klavuzu
12.2.3- Veritabanlarına Uzaktan Erişim Klavuzları
12.2.3.1- Google Chrome 
12.2.3.2- Mozilla Firefox
12.2.3.3- Internet Explorer
12.2.3- Veritabanları Kullanım Klavuzları
12.2.3.1- Beck-Online Veritabanı Kullanım Klavuzu
12.2.3.2- Westlaw Veritabanı Kullanım Klavuzu
12.2.3.3- Swisslex Veritabanı Kullanım Klavuzu
 
4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
BIS 13- BİLGİ VE İLETİŞİM
 
BIS 14- RAPORLAMA  
14.1- KDDB Birim Faaliyet Raporu
BIS 15- KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
15.1- Standart Dosya Planı ve Etiketler
 
BIS 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
16.1- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi
 
5. İZLEME STANDARTLARI
 
BIS 17- İÇ DENETİM