Üniversitemizin temel misyonunda hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine eindirrişilmesi ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacına yönelik, Üniversitemiz bünyesinde bulunan akademik ve idari personel, öğrenci ve diğer kullanıcılar için gerekli olan materyalleri sağlamak, düzenlemek ve kullanıcılara en yararlı ve en hızlı şekilde sunmaktır. Elektronik ortamda da kullanıcıların bilgiye erişimlerini  en hızlı ve en kolay şekilde sağlayarak eğitime direk katkıda bulunmaktır.
 

indirBilgi ve belge hizmetlerini uluslararası standartlarda ve en son teknoloji ile veren bir kütüphane olmaktır.             

Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak için;

  • Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesi çerçevesinde çalışmaları sürdürmek,
  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak,
  • Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak,indir
  • Çağın gerektirdiği bilgi ve bilgi kaynaklarını, alanındaki her türlü gelişmeye ayak uydurarak sağlamak,
  • Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmek,
  • Kütüphanemizi uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımak.