DİKKAT!

Elektronik kaynakların lisans anlaşmaları bu kaynakların kullanımı ile ilgili kuralları da içerir. Bu kuralların ihlali , aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. Üniversitemizin böylesi tatsız bir olay yaşamaması ve bilimsel araştırmalarımızın sekteye uğramaması için;

Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget, vs.) kullanarak bir elektronik kaynaktan çok sayıda dosya kopyalamayınız.

Bir dergiden değişik makaleler yada bir e-kitaptan değişik bölümler kopyalamanızda bir mahsur yoktur. Ancak, sistematik şekilde bir veritabanından kopyalama yapmanız (derginin, kitabın tamamını kopyalamanız) telif hakları açısından yasaktır.

Elektronik kaynaklardan kopyalanan bilgileri, (ticari amaç taşımasada) üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayınız, e-mail listelerine göndermeyiniz.

 

ABONE OLUNAN VERİTABANLARI

 

 

TURNİTİN İNTİHAL TESPİT PROGRAMI

Öğrenci çalışmalarının (tez, ödev, proje, vs) kontrolünü sağlamaya yarayan  Turnitin intihal tespit  programı Enstitüler erişime açılmıştır. Programı kullanmak için şifre almak isteyen akademik personelin kutuphane@erzincan.edu.tr adresine ünvan, ad, soyad ve e-posta bilgilerini göndermeleri gerekmektedir.

 
 Turnitin-Ogretmen-Kilavuzu
 lllll
 Turnitin-Öğrenci Kılavuzu
 ggg
 Turnitin-Şifre Oluşturma
 ggg

Erişim Linki: http://turnitin.com/tr/

 

 

HİPERKİTAP

Hiperkitap’ta; bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyahat ve turizm gibi birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 14.000’den fazla e-kitabı bulunmaktadır.  Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır.

 

Kullanıcılar; Hiperkitap’ta bulunan 14.000’den fazla e-kitabı online olarak görüntülemenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilmektedirler.  “My library” özelliğiyle Hiperkitap’ta kendi kütüphanelerini oluşturarak e-kitap sayfalarında notlar alabilmekte, günlük 60 sayfaya kadar çıktı alıp paylaşabilmekte, farklı formatlarda atıf verebilmektedirler.

Kullanım Kılavuzu

Hiperkitap Erişim Linki:  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww

 

ProQuest Dissertations and Theses Global(Özel Tez Koleksiyonu ve Master Tezleri):

Kullanım Kılavuzu

Kapsamı  multi-disipliner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 2.1 milyondan fazla tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract(özet) tezlerle birlikte PQDT’deki tez sayısı 3 milyonu bulmaktadır. Tam metin tezlerin geneli 1997 yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir

Araştırmacılar için, araştırma yapılan konu kapsamında bir konuda bir doktora tezinin bulunması, çalışılan alan ile ilgili literatürün ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmesinden dolayı içerdiği ayrıntı seviyesi dikkate alındığında oldukça faydalidir. PQDT Global, diğer önemli akademik kuruluşlardan elde edilen uygulamalar, yaklaşımlar ve yöntemlerin görülmesi ve diğer temel akademik literatür ile birlikte tezlerin gözden geçirilmesi, ve çalışma alanlarında araştırmacılar için ileride gerçekleştirilecek çalışmaları yönlendirmek için eksikliklerin belirlenmesi amacıyla araştırmacılara yardımcı olmaktadır.

Erişim Adresi: http://search.proquest.com/

 

JSTOR

 

Bilim & Sanat I

 117 Başlık

Ekonomi, Tarih, Siyasi Bilimler, Sosyoloji, İstatistik, Afrikan Amerikan Çalışmaları
Bilim & Sanat II   127 Başlık Ekonomi, Tarih, Arkeoloji, Klasikler, Alan Çalışmaları (Latin Amerika, Orta Doğu, Slav, Afrika ve Asya)
Bilim & Sanat III  151 Başlık Dilbilimi & Edebiyat, Müzik, Film Çalışmaları, Halkbilim, Performans Sanatları, Din, Sanat & Sanat Tarihi, Mimarlık & Mimarlık Tarihi
Bilim & Sanat IV  114 Başlık Hukuk, Psikoloji, Kamu Yönetimi & Politikası, İşletme, Eğitim
Bilim & Sanat V 140 Başlık Tarih, Dilbilimi & Edebiyat, Sanat & Sanat Tarihi, Felsefe, Klasikler
Bilim & Sanat VI  143 Başlık Siyasi Bilimler, Eğitim, Dilbilimi, Ekonomi, Alan Çalışmaları
Bilim & Sanat VII 186 Başlık Tarih, Sanat & Sanat Bilimi, Dilbimi & Edebiyat, Sosyoloji ve İstatistik dahil olmak üzere 35’ten fazla alan
Bilim & Sanat VIII  167 Başlık Sanat & Sanat Tarihi, Dilbilimi & Edebiyati Tarih, Eğitim, Felsefe, Klasik Çalışmalar, Müzik
Bilim & Sanat IX 177 Başlık İşletme, Ekonomi, Arkeoloji, Antropoloji, Siyasi Bilimler, Alan Çalışmaları
Bilim & Sanat X  122 Başlık İşletme, Sosyoloji, Ekonomi, Eğitim, Finans, Bilim Tarihi, Teknoloji & Tıp, Kamu Yönetimi & Politikası
Bilim & Sanat XI  125 Başlık (2015’te) Tarih, Dilbilimi & Edebiyat, Sanat & Sanat Tarihi, Asya Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Afrika Amerika Çalışmaları
Bilim & Sanat XII  125 Başlık (2015’te) Hukuk, Siyasi Bilimler, Eğitim, Sosyoloji, Kriminoloji, Sosyal Çalışma, Psikoloji, Asya Çalışmaları
Bilim & Sanat XIII  125 Başlık (2016’da) Dilbilimi & Edebiyat, Felsefe, Din, Sanat & Sanat Bilimi, Müzik, Tarih, Klasik Çalışmalar
Bilim & Sanat XIV  125 Titles (by 2017) Dil & Edebiyat, Siyasal Bilimler, İletişim Çalışmaları, Arkeoloji, Asya Çalışmaları
Yaşam Bilimleri  164 Başlık Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Doğal Kaynakları Koruma, Paleontoloji, Zooloji, Genel Bilim, Epidemiyoloji, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri
İberoamerika  140 Başlık Ekonomi, Tarih, Siyasi Bilimler, Dilbilimi & Edebiyat (tümü diğer JSTOR koleksiyonlarının içindeki dergilerden derlenmiştir. )
İbranice Dergiler  40 Başlık (2015’te) Musevi Çalışmaları, Dilbilimi & Edebiyat, Arkeoloji
İrlanda  77 Başlık İrlanda Çalışmaları, Tarih, Dilbilimi & Edebiyat, Arkeoloji
KONUYA ÖZEL KOLEKSİYONLAR        KOLEKSİYONDAKİ GÜÇLÜ ALANLAR
İşletme & Ekonomi  244 Başlık Ekonomi, Finans, İşletme &  Organizasyonel Davranış
İşletme I  48 Başlık Ekonomi, Finans
İşletme II  66 Başlık Ekonomi, Finans
İşletme III  58 Başlık Ekonomi, Finans
İşletme IV  50 Başlık (2015’te) Ekonomi, Finans
Sağlık & Genel Bilimler  28 Başlık Genel Bilimler, Epidemiyoloji, Hemşirelik, Biyoloji, Sağlık Bilimler
Biyoloji  136 Başlık Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Doğal Kaynakları Koruma, Paleontoloji, Zooloji
Ekoloji & Botanik I  29 Başlık Biyoloji, Ekoloji, Botanik
Ekoloji & Botanik II  80 Başlık (2015’te) Biyoloji, Ekoloji, Botanik
Musevi Çalışmaları  50 Başlık (2015’te) Musevi Çalışmaları, Dilbilimi & Edebiyati Din, Tarih
Dilbilimi & Edebiyat  58 Başlık Dilbilimi & Edebiyat, Afrika Çalışmaları, Amerika Çalışmaları, Feminizm & Kadın Çalışmaları
Matematik & İstatistik  57 Başlık Matematik, İstatistik
Müzik  33 Başlık Müzik Teorisi ve Araştırmaları
Din & Teoloji  84 Başlık Din, Arkeoloji, Felsefe


Kullanım Kılavuzu

Erişim Adresihttp://www.jstor.org/

 

SWİSSLEX
  • Federal ve kanton mahkemeleri kararlarının tamamı.
  • İsviçre ve Kara Avrupası Hukukuna dayalı anlaşma, yönetmelik, talimat, karar, resmi gazeteler
  • 2550+ kitap, 81 Dergi, 410.000 belge
  • Tüm İsviçre Kanunları‘nın sistematik dizin içinde tam metni.
  • Makale , Monografi, Doktora tezleri
  • Avrupa Hukuku için müstakil erişim imkanı: Antlaşmalar, yönetmelikler, yönergeler, EuGH- kararları, Avrupa Toplulukları resmi gazetesi.
  • Birden çok lisanla arama imkanı için, 3 dilde sözlük.

Erişim Adresi: https://www.swisslex.ch/

 

HEİNONLİNE  ACADEMİC CORE

 

HeinOnline veritabanı, genellikle Amerikan hukuk sistemine ilişkin dergilerde yer alan makalelere tam metin erişim sağlar. Ayrıca, Amerika dışında Kanada, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da basılan 18.729 adet e-kitap ve 4.341 adet dergi de yer alır. İçerdiği tüm dergilere 1. sayıdan itibaren erişim sağlanır. Bu veritabanında yer alan temel konular:

Additional Libraries with Academic Core-Turkey Subscription:

 • Foreign & International Law Resources Database
 • Foreign Relations of the United States (FRUS)
 • Harvard Research in International Law
 • Index to Foreign Legal Periodicals
 • International Law Association Reports
 • United Nations Law Collection
 • World Trials Library

Erişim Adresi: http://heinonline.org/HOL/Welcome

Uzaktan Erişim İçin Kullanım kılavuzu

LEXPERA

YENİ NESİL HUKUK BİLGİ SİSTEMİ

 • Zengin Literatür Kaynakları

Lexpera, hukuk alanında 600’den fazla monografinin yayıncısı olan On İki Levha Yayıncılık’ın bir projesidir. Şu an sistemde 250’ye yakın hukuk kitabı ve çok sayıda makale tam metin olarak ilgili mevzuat ve yargı kararlarıyla entegre biçimde yayımlanmaktadır. Her gün yeni materyallerin eklenmesiyle sürekli olarak zenginleşen bu kaynaklar arasında ülkemizin pek çok önemli hukukçusunun eserleri yer almaktadır.

 • En Geniş İçtihat Arşivi

Lexpera, 1 milyon 600 binin üzerinde Yargıtay  kararının yanı sıra, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Kamu İhale Kurumu ve Rekabet Kurulu kararlarına yer vermektedir.

 • Benzersiz Mevzuat Deneyimi

Lexpera’nın, günlük olarak güncellenen ve normlar hiyerarşisinin en alt kademesine kadar inen geniş mevzuat içeriği, aşağıda örnek bağlantılarla bir kısmı aktarılan güçlü işlevlerle birleşerek ciddi bir zaman tasarrufu ve hata koruması sağlamaktadır.

Erişim Adresihttp://www.lexpera.com.tr/Index.aspx

 

TÜMER ALTAŞ A.Ş. SINAV HAZIRLIK VE DİL EĞİTİMİ VERİTABANI

 • (e) YDS: 2005 -2012 yılları arası çıkmış 4500 adet KPDS, ÜDS (sağlık, sosyal, fen) soruları ve her bir sorunun video çözümü.
 • PTE: Sınavın 20 soru türüne ait tanıtım ve etkili stratejiler
 • IELTS: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • TOEFL iBT: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • Dinleyerek Kelime: 3600 Akademik sınav kelimesi ve her kelime için Hafıza Teknikleriyle oluşturulmuş ses bağlantısı. Sadece dinleyerek kelime öğrenme.
 • Cümle Çevirileri: Kelimelerin cümlede geldikleri anlamı sağlamlaştırmak ve okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış cümle çevirileri.
 • Paragraf Çevirileri: Okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış 7 adet strateji videosu ve 91 adet metin çevirisi.
 • Görüntülü Gramer Konu Anlatımı: A’dan Z’ye tüm gramer konularının en ince detaylarıyla anlatıldığı 335 video anlatımlı içerik.
 • Toplamda 10.000 üzeri görsel ve işitsel içerik.

Kayıt olmak için:

 • http://eyds.tumeraltas.com.tr adresine giriniz.
 • Kurumunuz internet ağı üzerinde iseniz, “Kayıt Ol” tıklayarak sadece bilgilerinizi doldurmanız yeterli, hesabınız hemen etkinleşecektir.
 • Kurumunuz dışında bir ağdan etkinleştirme yapacaksanız, 0446 2266666-40370 nolu telefonu arayarak kurum kodunuzu öğrenebilir, Yine “Kayıt Ol” formunda altta yer alan “Kurum Kodu Girin” yazan kutucuğa kodu girerek hesabınızı hemen etkinleştirebilirsiniz.

Not: Hesabınız etkinleştikten sonra istediğiniz yerden veritabanına erişebilirsiniz; kurum ağına bağlı olmanız gerekmez.

Erişim Linki: http://eyds.tumeraltas.com.tr

 

UpToDate

UpToDate veri tabanı, 23 Uzmanlık alanında, 6300’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayali bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanmasi ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 180 ülkede 32 .000’den fazla hastanede, 1.1 milyondan fazla doktor tarafından ayda 26 milyon defadan fazla erişilen bu kaynak daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 60 ayrı çalışmada UpToDate’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir.

 

UpToDate Mobil cihazlardan nasıl kullanıır?

 

Bunun için iki aşamayı tamamlamak gerekir:

 1. Aşama Kayıt işlemi/şifre oluşturma
 2. Aşama Mobil aplikasyon yükleme ve giriş

 

Kişisel hesabınıza 90 günde bir kez kurum bilgisayarlarından www.uptodate.com/online adresi üzerinden Log In/Giris yapmak gerekmektedir. Yapılan her girişden sonra uzaktan erişim süresi otomatik olarak 90 gün uzamaktadır.

Video kilavuzlar:

Kayıt: https://www.youtube.com/watch?v=KMe69G3vBm8

Mobil kullanım video kılavuz: https://www.youtube.com/watch?v=SaLtPjVJYHQ