Kütüphaneler, bilmeye giden yolda insanlığa açılmış en büyük, en özgür, en gerçek kapılardır. Bu kapıları açanlar, bilgi köprüsünden yolun öte yanına geçenlere cesaret, yön ve fikir verirler.

Çağdaş ülkelerde kütüphane ve üniversite birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kurum olarak kabul edilir. Önceleri üniversitelerin kalbi olarak nitelendirilen kütüphaneler, günümüz bilgi toplumunda üniversitenin düşünsel işlevini yerine getiren beyni konumuna ulaşmıştır.

Erzincan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının akademisyen, öğrenci ve idari personelinin eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgi kaynağını ve bilgi teknolojilerini toplayıp kullanıcıların hizmetine sunmak hedefiyle Mayıs 2007 de kurulmuştur. Kütüphanemiz halen 55000 civarında materyali ile Yalnızbağ Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi 3.katında hizmet vermektedir.

Üniversitemizde Merkez kütüphanemiz dışında birim kütüphanelerimiz de  bulunmaktadır.

Öncelikle Merkez, Hukuk, Tıp, İİBF, İlahiyat ve Fen-Edebiyat fakülteleri ile MYO ve Kemaliye MYO’nda kütüphane otomasyon sistemine geçilmiştir. Diğer birimler içinde çalışmalar sürmektedir. Üniversitemizin 13 adet veri tabanı aboneliği bulunmaktadır.

Üniversitemizde tüm kütüphanelerimizdeki kütüphane hizmetleri Erzincan Üniversitesi Kütüphane Yönergesine göre sürdürülmektedir.